Arbeitsbedingungen


Arbeitsbedingungen
darbo sąlygos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visuma išorinių ir vidinių darbo veiksnių, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai daro poveikį pedagoginės veiklos rezultatams. Išoriniai veiksniai yra šie: 1) bendrieji: ekonominiai, organizaciniai, aplinkos (apšvietimas, triukšmas ir kt.); 2) darbo vietos: pastovumas, techninė įranga ir kt.; 3) specialieji: pavienis ar grupinis darbas, bendradarbiavimo sąlygos ir kt. Vidiniai veiksniai: 1) sveikata ir fizinis išsivystymas; 2) išsilavinimas ir pasirengimas darbui; 3) motyvacija, nuostatos; 4) charakteris; 5) gebėjimai. Organizuojant darbą mokykloje, svarbu sudaryti tinkamas sąlygas visiems veiksniams panaudoti. atitikmenys: angl. work conditions vok. Arbeitsbedingungen rus. трудовые условия

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.